Kahvitupa Laurentius sijaitsee Hannusas-nimisessä talossa Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

Nykyiselle ns. ”käräjätuvan” tontille Hannusas pystytettiin vuosina 1810-1811. Hannusas sijaisi aikaisemmin kylän keskellä, hieman etelämpänä nykyisestä sijainti-paikastaan. Talon siirsi ja pystytti nykyiselle paikalle silloinen isäntä G. E. Söderberg.

Helsingin pitäjän kotiseutuyh-distyksen sukututkijan mukaan kylän historia ulottuu toden-näköisesti aina 1500-luvulle, jolloin taloa hallitsi Simon Hansson ja hänen jälkeensä Hans Simonson, joista talokin lienee saanut nimensä.

altHannusas on toinen niistä kahdesta kaksikerroksisesta talosta, jotka kylässä ovat sijainneet. Nämä kylän kaksikerroksiset talot, Hannusas ja Knapas ovat muodostaneet ikään kuin portin, jonka kautta Turun ja Viipurin (eli Kuninkaan tie) sekä Helsingin ja Hämeenlinnan tiet ovat kulkeneet. Talojen asema kylässä on ollut hyvin keskeinen. Knapaksen talo purettiin 1920-luvulla. Pohjaratkaisultaan Hannusas käsittää tuvan, porstuan ja porstuakammarin kahdessa kerroksessa. Kansan- tieteellisesti Hannusas on mielenkiintoinen, koska tupa ja sali on rakennettu eri kerroksiin. Sekä ylä- että alakerta ovat toistensa peilikuvia. Kaksikerroksiset talonpoikastalot ovat harvinaisia Uudellamaalla.  Pohjanmaalla kaksikerroksiset talonpoikastalot ovat yleisiä. Hannusas lienee saanut vaikut-teensa kaupunkirakennuksista.

Helsingin pitäjän seurakunta osti Hannusaksen tontin ja siihen kuuluvat rakennukset vuonna 1952. Hannusaksen omistaminen kiinnosti seurakuntaa lähinnä siksi, että seurakunta halusi rauhoittaa kirkon lähimmän ympäristön. Vuonna 1954 Hannusaksessa oli vielä navettarakennus. Se sijaitsi suunnilleen sillä paikalla, jossa nyt on Backsen luhtiaitta. Kahvitupa Laurentius sijaitsee Hannusas-nimisessä talossa Helsingin pitäjän kirkonkylässä.
 

 

Tietoa Vantaan historiasta löytyy Vantaa-Seura ry:stä