Napolilainen Pizza

 Marg­he­ri­ta 12,00e
Tomaat­ti s.marzano, fior di lat­te, basi­li­ka, oliiviöljy

Mari­na­ra 10,00e
Tomaat­ti s.marzano, val­ko­si­pu­li, ore­ga­no, basi­li­ka, oliiviöljy

Dia­vo­la 15,00e
Tomaat­ti s.marzano, fior di lat­te, tuli­nen sala­mi, chi­li, oliiviöljy

Pri­ma­ve­ra 15,00e
Fior di lat­te, kir­sik­ka­to­maat­ti, ruco­la, par­me­san, oliiviöljy

Orto­la­na 15,00e

Tomaat­ti, fior di lat­te, muna­koi­so, keä­kur­pit­sa, paprika

Calzo­ne ai pepe­ro­ni  15,00e

Fior di lat­te, kir­sik­ka­to­maat­ti paprika

Calzo­ne al sala­me 15,00e

Fior di lat­te, sala­mi, kirsikkatomaatti

Lau­ren­tius 17,00e
Fior di lat­te, Par­man kink­ku, bur­ra­ta, tryffeliöljy

Vesu­vio 17,00e

Pancet­ta, bal­sa­mico sipu­li, fior di lat­te, kirsikkatomaatti

Frut­ti di mare 17,00e

Tomaatti,fior di lat­te, val­ko­si­pu­li, per­sil­ja, jät­ti­kat­ka­ra­pu, sinisimpukka

Boscai­o­la 17,00e

Tomaat­ti, fior di lat­te, savu­kink­ku, herkkutatti

 

 

 

 

Nyt mei­dän omas­ta pizze­rias­ta aitoa napo­li­lais­ta pizzaa, luo­mu raa­ka- aineis­ta ja puu- uunis­ta! Tilaam­me raa­ka- aineet suo­raan Ita­lias­ta; jau­hot myl­lys­tä, fior di lat­te ( juus­to) suo­raan pie­nel­tä per­hey­ri­tyk­sel­tä, jos­sa se teh­dään käsin ja san marza­no- tomaat­ti nii­ni­kään suo­raan tuottajalta.

Tule mais­ta­maan autent­ti­sia maku­ja ja naut­ti­maan aitoa napo­liais­ta pizzaa!

Ben­ve­nu­ti di cuore!

Huo­mioit­han, että ruuh­ka- aikoi­na saat­taa olla jonoa ja pizzaa tilat­taes­sa sinul­le ker­ro­taan arvioi­tu val­mis­tusai­ka, odo­tat­han siis vuo­roa­si, me ilmoi­tam­me kyl­lä heti kun pizzat ovat val­miit! Annat­han pizza­ko­keil­le työ­rau­han, he teke­vät kaik­ken­sa jot­ta kaik­ki saa­vat pizzan­sa nopeas­ti ja takuul­la laa­du­kas­ta pizzaa!:)

 

 Pizze­ria pal­ve­lee tei­tä ti-la: klo.11.-18  

ja

su: klo. 11.-17.

ter­ve­tu­loa!

ben­ve­nu­ti!