Italialainen Gelato

Val­mis­tam­me ita­lia­lais­ta gela­toa pai­kan päällä!

Kaik­ki raa­ka-aineet tule­vat Ita­lias­ta, pait­si tie­ten­kin mai­to, ker­ma ja mar­jat, jot­ka ovat täy­sin suo­ma­lai­sia. Val­mis­tam­me gela­toa päi­vit­täin, jol­loin se on aina tuo­ret­ta ja silk­ki­sen pehmeää…

ja vie taa­tus­ti kie­len men­nes­sään. Maut vaih­te­le­vat, mut­ta esim. pis­taa­sia on aina saa­ta­vil­la. Osal­lis­tuim­me tänä vuon­na ensim­mäis­tä ker­taa jää­te­lö- ja suklaa­kar­ne­vaa­leil­le Hel­sin­gin Kaa­pe­li­teh­taal­la ja mei­dän pis­taa­si­jää­te­lö valit­tiin vuo­den jää­te­lök­si, tämä oli meil­le suu­ri kun­nia ja tun­nus­tus vuo­sien aher­ta­mi­ses­ta. Tänä vuon­na myös saa­pui Ape gela­to Ita­lias­ta, jos­ta saa kesä-aikaan ostaa jää­te­löä kah­vi­lan pihas­ta tai mik­sei sitä voi kysäis­tä myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin, saa­tat myös näh­dä sen lii­ken­tees­sä eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa jne…

Ter­ve­tu­loa mais­ta­maan ja ihas­tu­maan❤️