Napolilainen Pizza

Marg­he­ri­ta 12,00e
Tomaat­ti s.marzano, fior di lat­te, basi­li­ka, olii­viöl­jy

Mari­na­ra 10,00e
Tomaat­ti s.marzano, val­ko­si­pu­li, ore­ga­no, basi­li­ka, olii­viöl­jy

Dia­vo­la 14,00e
Tomaat­ti s.marzano, fior di lat­te, tuli­nen sala­mi, chi­li, olii­viöl­jy

Pri­ma­ve­ra 15,00e
Fior di lat­te, kir­sik­ka­to­maat­ti, ruco­la, par­me­san, olii­viöl­jy

Lau­ren­tius 17,00e
Fior di lat­te, Par­man kink­ku, bur­ra­ta, tryf­fe­liöl­jy

Nyt mei­dän omas­ta pizze­rias­ta aitoa napo­li­lais­ta pizzaa, luo­mu raa­ka- aineis­ta ja puu- uunis­ta! Tilaam­me raa­ka- aineet suo­raan Ita­lias­ta; jau­hot myl­lys­tä, fior di lat­te ( juus­to) suo­raan pie­nel­tä per­hey­ri­tyk­sel­tä, jos­sa se teh­dään käsin ja san marza­no- tomaat­ti nii­ni­kään suo­raan tuot­ta­jal­ta.

Tule mais­ta­maan autent­ti­sia maku­ja ja naut­ti­maan aitoa napo­liais­ta pizzaa!

Ben­ve­nu­ti di cuo­re!

 Pizze­ria pal­ve­lee tei­tä ti-pe klo.11.-14. Ja klo.14.45-18. Tai niin kaun kuin tai­ki­naa riit­tää!;)

la-su: klo. 12.-17.

ter­ve­tu­loa!

ben­ve­nu­ti!